Struktura ludności powiatu głogowskiego

Konradek pojawia się coraz częsciej... Slub już wkrótce.

Temat: Ocieka - charakterystyka miejscowości
Ocieka - charakterystyka miejscowości 1.Położenie Wieś położona w malowniczym pejzażu lasów, nad rzeką Tuszymką, zwaną tu także Kamionką. Ocieka jest usytuowana w zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie Ropczycko – Sędziszowskim, w centralnej części ... – Kolbuszowskiego – Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Krajobraz wsi tworzą tereny lekko pofałdowane, płytkie doliny cieków wodnych, masywy leśne, pola uprawne. W świecie flory występują m.in. sarna, dzik, zając, borsuk, kuna leśna, bobry oraz liczne ... przegrupowania i koncentracji w rejonie Ocieki i Rudy. Doszło do krwawej, zaciętej bitwy zakończonej austriackim zwycięstwem. Część zabudowy wsi spłonęła, były też ofiary wśród ludności cywilnej. Dramatyczne chwile przeżyła Ocieka podczas I wojny światowej. W ... ostrzału artyleryjskiego spłonęła część zabudowy wsi, były też ofiary wśród ludności cywilnej. Do 1973 roku Ocieka była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, do której należały także Wola Ociecka, Blizna i Zdżary. Po reformie administracyjnej GRN w Ociece weszła w skład gminy Ostrów. Wieś ucierpiała również podczas II wojny światowej. Kościół został zamieniony na magazyn materiałów budowlanych, które w 1943 r. zostały wykorzystane do budowy wyrzutni rakietowej pocisków V1 i V2. Ludność tak ... przyciąga coraz więcej gości z całego regionu. Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Ocieka na dzień 31 maja 2007r. Dla sołectwa jest obecnie opracowywana dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej, istnieje sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna. W Ociece znajduje się...
Źródło: gminaostrow.eu/viewtopic.php?t=173